Konaki Maleme
Konaki 2 Konaki Konaki Konaki Konaki

Τιμές - Prices

 

Για την Καλοκαιρινή περίοδο, από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ έως 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
   
For the summer season from 1st JULY to 31st AUGUST
   
  2 κλινο, καθημερινά - 30 Euro / 2 Beds, daily
   
  3 κλινο, καθημερινά - 35 Euro / 3 Beds, daily
   
  4 κλινο, καθημερινά - 50 Euro4 Beds, daily
   
  5 κλινο, καθημερινά - 65 Euro5 Beds, daily
   

 

Για τον ΜΑΪΟ, ΙΟΥΝΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ
   
For MAY, JUNE, SEPTEMBER, & OCTOBER
   
  2 κλινο, καθημερινά - 25 Euro / 2 Beds, daily
   
  3 κλινο, καθημερινά - 30 Euro / 3 Beds, daily
   
  4 κλινο, καθημερινά - 40 Euro4 Beds, daily
   
  5 κλινο, καθημερινά - 55 Euro5 Beds, daily